KOUČINK PRO FIRMY

Systematický akreditovaný výcvik MŠMT - KOUČ Neurolingvistického programování

Praktický a vysoce zážitkový rozvojový program

Proč koučink

Jediný efektivní a použitelný nástroj

 • pro rozvoj zaměstnanců, jejich talentů, schopností a dovedností
 • na podporu, motivaci a hledání vlastní cesty jak v osobním, tak pracovním životě
 • na výchovu skutečných lídrů

Základní pilíře stabilní firmy

 • Smysluplný cíl a strategie k jeho dosažení
 • Lidé, vztahy a firemní kultura ve firmě

Co díky výcviku získá firma

 • Loajální, vysoce motivované a spokojené zaměstnance
 • Kvalitně a efektivně spolupracující týmy
 • Samoorganizovanou společnost
 • Autentické lídry
 • Zaměstnance, kteří budou sami přicházet s nápady, inovacemi a zlepšeními
 • Snížení fluktuace

Co získá zaměstnanec

 • Dozvíte se, jak mozek využívá svůj potenciál a jak vést konstruktivní komunikaci
 • Vyzkoušíte si spolupráci  vědomé a podvědomé mysli
 • Naučíte se techniky k odhalení a odstranění nevhodných a limitujících návyků, které blokují úspěch a proces změny 
 • Vyzkoušíte si techniky na zvládání stresu, meditační a relaxační techniky
 • Vyzkoušíte si, jak navázat úspěšný a trvalý raport s kolegy
 • Dozvíte se, jak pracovat s emocemi svými i druhých a kde a jak hledat svou vnitřní motivaci a naučíte se, jak motivovat i ostatní
 • Dozvíte se, jak efektivně facilitovat schůzky a úspěšně vyjednávat
 • Vyzkoušíte si objektivně hodnotit svůj výkon, ale i výkon druhých a naučíte se dávat a přijímat zpětnou vazbu
 • A mnoho dalšího…

Proč se do výcviku přihlásit

 • Měníte firemní kulturu, inovujete, zavádíte nové procesy, postupy, projekty, zavádíte nové cíle a strategii dosažení cílů a potřebujete, aby na nich vaši zaměstnanci aktivně spolupracovali a změnili své myšlení
 • Tvoříte nové týmy a chcete, aby se společně naučili komunikovat, zvládali konflikty, budovali důvěru, kvalitní vztahy a stali se samo řídícími týmy
 • Chcete podpořit své zaměstnance ve vzdělávání, seberealizaci a sebe motivaci

Pro koho je výcvik určen

 • Běžné pracovníky, kteří potřebují pomoc a podporu na své cestě za osobním růstem
 • Vedoucí pracovníky a manažery, kteří chtějí podpořit a budovat své týmy
 • Lídry, kterým nestačí jen to, co již umějí a chtějí na sobě i nadále vysoce pracovat

Proč právě my

 • Naším posláním je pomáhat druhým s jejich osobním růstem
 • Práce s lidmi nás baví a naplňuje
 • Máme osobní zkušenosti z korporace, soukromého sektoru i terapeutické práce s klienty
 • Dohromady máme osobní zkušenosti s prací s lidmi více jak 27 let
 • Dále se intenzivně vzděláváme v nových technikách a moderních trendech
 • Učíme a používáme světově uznávané terapeutické techniky