CENY KONZULTACÍ

Mgr. Viktor Rimeš

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě a také jsem úspěšně absolvoval státní zkoušku jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Už během studia jsem pracoval s lidmi, kteří se dostali do obtížné životní situace. Oblasti mého působení byly, a do určité míry stále jsou, závislosti, institucionalizovaná péče o lidi se závažnými poruchami chování a lektorská činnost na univerzitní půdě i v dalších institucích.

Během let reedukační, výchovné a zejména terapeutické praxe jsem si uvědomil několik zásadních principů práce s lidmi. Pro úspěšnou změnu obecně vlastního života je nutná motivace, pomoci lze jen tomu, kdo o pomoc stojí. Každý člověk má obrovský potenciál ke změně, někdy ho však nevidí. Výsledkem výchovného či terapeutického setkání či setkávání je nezávislý jedinec, který je schopný přijímat sebe sama i výzvy ve svém okolí, člověk, který svůj život zvládá a drží ve svých rukou. Role vychovatele a zejména terapeuta je být dobrým průvodcem k nalezení a akceptaci vlastního potenciálu, a jeho realizaci.

Řadu zkušeností jsem získal také prostřednictvím několika osobnostních výcviků, kurzů a seminářů:

  • sebezkušenostní komunitní výcvik v rozsahu 360 výcvikových hodin
  • psychoanalytická skupina – supervizní v rozsahu 110 výcvikových hodin
  • psychodynamický sebezkušenostní výcvik "Hledání a léčba vnitřního dítěte" v   rozsahu 1 velmi intenzivního týdne,
  • kurz krizové intervence
  • kurz "Motivační pohovory" se zaměřením na závislosti
  • adiktologický kurz
  • řada kratších kurzů a seminářů zaměřených na práci s mládeží s poruchami chování
  • certifikovaný výcvik "Terapeut Psycho-Energetické Transformace"

Za nejintenzivnější a nejvíc obohacující zkušenost považuji několik let strávených velmi intenzivní skupinovou terapií a psychoterapií v roli terapeuta a koterapeuta v kontextu léčby závislostí.

Za nejintenzivnější a nejefektivnější považuji, za základě řady zkušeností, certifikovaný výcvik "Terapeut Psycho-Energetické Transformace".

+420 776 351 688

Zrušení konzultace je možné POUZE TELEFONICKY na: +420 776 351 688