CENY KONZULTACÍ

Mgr. Viktor Rimeš

Ve své práci se orientuji především na oblast závislostí nejrůznějších typů, dále na oblast zdánlivě neřešitelných vztahových situací vč. partnerských a rodinných. Pracuji také s problémy, které lidé pociťují jako silně omezující a nejsou schopni vidět řešení. Jsem přesvědčen, a zkušenost to potvrzuje, o vysokém potenciálu každého jednotlivce, o potenciálu, kterého si naprostá většina lidí není vědoma. Proto je součástí mé práce také prorůstový přístup a podpora, a samozřejmě vytvoření bezpečného prostředí ve skupině.

V individuálně zaměřené terapii se orientuji především k nalézání lidského potenciálu a řešení palčivých pocitů a situací, které jsou zdánlivě bezvýchodné. Konkrétněji bych to nazval provázením k osobně přiléhavým řešením a nastolení vnitřní rovnováhy. Významnou součástí je vedení k samostatnosti a přijetí odpovědnosti za vlastní život.

+420 776 351 688

Zrušení konzultace je možné POUZE TELEFONICKY na: +420 776 351 688