MŮJ TÝM

Ing. Adéla Karlovská

Jsem akreditovaná koučka JINAK a pomáhám druhým s jejich osobním růstem a vzděláváním díky individuálnímu přístupu ke každému klientovi. 

Jsem akreditovaná lektorka a mezi mé oblasti, které školím patří zejména leadership, vedenní týmů a motivace lidí. Zároveň prezentační dovednosti, mentoring, komunikace včetně asertivní komunikace a konflikty. Pořádám akreditační kurz MŠMT Kouč. 

Jsem certifikovaný Scrum Master. Školím kurzy Scrum a Scrum Master leadership. 

https://adelakarlovska.cz/

Mgr. Viktor Rimeš

Terapeut, lektor, kouč

Vystudoval jsem obor vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením – sportovní zaměření na Ostravské univerzitě v Ostravě, pedagogické fakultě.

Už během studia jsem pracoval s lidmi, kteří se dostali do obtížné životní situace. Oblasti mého působení byly, a do určité míry stále jsou, závislosti, institucionalizovaná péče o lidi se závažnými poruchami chování a lektorská činnost na univerzitní půdě i v dalších institucích.

Během let reedukační, výchovné a zejména terapeutické praxe jsem si uvědomil několik zásadních principů práce s lidmi. Pro úspěšnou změnu obecně vlastního života je nutná motivace, pomoci lze jen tomu, kdo o pomoc stojí. Každý člověk má obrovský potenciál ke změně, někdy ho však nevidí. Výsledkem výchovného či terapeutického setkání či setkávání je nezávislý jedinec, který je schopný přijímat sebe sama i výzvy ve svém okolí, člověk, který svůj život zvládá a drží ve svých rukou. Role vychovatele a zejména terapeuta je být dobrým průvodcem k nalezení a akceptaci vlastního potenciálu, a jeho realizaci.

Řadu zkušeností jsem získal také prostřednictvím několika osobnostních výcviků, kurzů a seminářů:

  • Sebezkušenostní komunitní výcvik v rozsahu 360 výcvikových hodin
  • Psychoanalytická skupina – supervizní v rozsahu 110 výcvikových hodin
  • Psychodynamický sebezkušenostní výcvik "Hledání a léčba vnitřního dítěte" v rozsahu 1 velmi intenzivního týdne
  • Kurz krizové intervence
  • Kurz "Motivační pohovory" se zaměřením na závislosti
  • Adiktologický kurz
  • Práce s mládeží s poruchami chování
  • Za nejintenzivnější a nejvíc obohacující považuji několik let strávených velmi intenzivní skupinovou terapií a psychoterapií v roli terapeuta a koterapeuta v kontextu léčby závislostí