Co je Transformační energetická psychologie

Transformační energetická psychologie (TEP) je zaměřena na celostní a progresivní přístup práce s nevědomím.

V důvěrném rozhovoru se místo detailní analýzy minulosti zaměřujeme na emoční vibrace související s prožitými traumaty a strachy teď a tady.

Proč se TEP zaměřuje na přítomnost?

Vědomí je mysl  kreativní, vidí do budoucna, přehodnocuje minulost, anebo se odpojuje od přítomného okamžiku, když řeší v duchu problémy.

Zatímco nevědomí považuje minulost i budoucnost za přítomnost a je skladištěm nahrávek a reakcí odvozených z instinktů a získaných zkušeností. Nevědomá mysl tak bude dokola přehrávat stejné behaviorální reakce na životní signály (strachy, traumata, aj). A tím se opakovaně posiluje neuronová síť vytvářející naši identitu. Zároveň je nevědomá mysl mnohem efektivnější než mysl vědomá a jestliže se přání vědomé mysli dostane do rozporu s programy nevědomé mysli, vyhraje vždy mysl nevědomá.

(V pěti letech vás kousne pes a nevědomí si na základě této zkušenosti může vytvořit generalizaci ochranné strategie „všichni psi koušou“, a protože nevědomí je soubor získaných zkušeností, které vše vnímá pouze jako přítomnost, tak i přesto, že si kousnutí psem již nepamatujete, z nějakého důvodu se psů bojíte).

Stereotypy nevědomého myšlení se dotýkají všech oblastí naše života, mezi něž patří:

  • Jaké mezilidské vztahy vytváříme a přitahujeme
  • Na jakou pracovní pozici si troufneme
  • Fyzický i psychický stav našeho zdraví
  • Co si myslíme o penězích a jaké přesvědčení se jich týká