Svůj život jsem zasvětila zkoumání lidského bio-počítače a transformaci nevědomých programů. Jsem v stálém kontaktu s novými vědeckými poznatky o lidském mozku a se vzájemnými interakcemi psychosomatické sítě. Vzdělávám se u těch nejlepších a díky mé houževnatosti a potřebě rozvíjet sebe i své dovednosti v terapii vedu lidi směrem k žádoucí proměně.

„Mou největší odměnou za mou práci je být u toho, kdy povadlý květ nabírá síly a otáčí se zpět
ke slunci“.

Když jsem začínala s poradenstvím energetické psychologie (EP), měla jsem jen základní technické znalosti. Můj zápal a touha vědět, jak jsou naše vnitřní mechanismy propojené a jak spolu spolupracují, mě svedla na cestu poznání o psychosomaticko-energetických transakcích. Mozek a tělo je tak důmyslný a fascinující systém, že mám stále větší a větší potřebu své poznatky prohlubovat a objasňovat vliv terapeutických technik na celý bio-systém.

Vzdělání a počátky poradenské praxe

Životní okolnosti a potřeba se vzdělávat mě přivedly ke studiu vysoké školy. V průběhu studia jsem zároveň pracovala v terapeutickém a terénním programu pro drogově závislé, a díky této praxi jsem získala mnoho cenných zkušeností z oblasti této problematiky.

Po ukončení vysoké školy sociální pedagogika – prevence a resocializace následovala práce ve výchovném ústavu pro mladistvé s uloženou ochrannou výchovou. Práce to byla velmi náročná, ale získané zkušenosti za to stály.

Moje touha a potřeba rozšiřovat své znalosti a zkušenosti byly velmi intenzivní a práce v systému mi toto nemohla nabídnout.

Následoval koučovací výcvik a v průběhu let jsem si své znalosti rozšířila o studium hypnózy u Libora Činky nebo kineziologie u Ing. Milušky Lhotákové, která je první českou lektorkou metody One Brain, taktéž jsem prošla sociálně psychologickým vzděláváním u Petra Spurného.

Mé začátky v poradenské praxi rozhodně nebyly procházka rajskou zahradou, ale trpělivost, vytrvalost a pokora se vyplatily a vše se začalo ubírat správným směrem.

Kvantová Transformace Mysli

V systému jsem měla možnost sledovat, jak se vytváří závislost klienta na terapeutovi. Má představa byla vytvořit takový terapeutický přístup, který umožní klientovi stát se odborníkem na svůj život. Metody, které jsem doposud praktikovala, byly ale dosti složité na to, aby je klient dostatečně uchopil. A protože mám ráda jednoduchost, začala jsem vyvíjet novou a přístupnější metodu, která je lehce pochopitelná a aplikovatelná kdekoli. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat a vykazovaly velmi pozitivní změny v myšlení klientů. Tato obyčejně neobyčejná metoda si oprávněně zasloužila své jméno, a to „Kvantová Transformace Mysli“ díky vlivu na lidský neuro – mind – systém.

V roce 2016 jsem založila Institut Transformační Psychologie® a získané zkušenosti z poradenské praxe jsem začala předávat dál, formou akreditovaných vzdělávacích výcviků, online programů a workshopů.

Terapie je činnost tvořivá a každý klient potřebuje zcela individuální přístup.

Mé motto je „Přijmi pokoru a ego nechť se stane tvou sebereflexí“.

Svůj čas věnuji poradenské praxi, lektorské a mentorské činnosti, psaní článků, vytváření online programů a také neustálému sebevzdělávání. Zároveň jsem i mámou dvěma dětem, které jsou mými velkými učiteli.


Změna myšlení v každém věku

Každý týden se ve své poradně setkávám s klienty, které trápí chronický stres, úzkostné stavy, někteří se potřebují oprostit od svých strachů, anebo mají potíže ve vztazích. Docházejí i vrcholoví manažeři nebo sportovci, kteří hledají mentální koučink pro dosažení lepších výsledků.

Již čtvrtým rokem školím Terapeuty Psycho-Energetické Transformace® a i tento 15-ti denní výcvik je stále doplňován o mé nové poznatky a zkušenosti.

S mou kolegyní Adélou Karlovskou jsme vytvořili výcvik Kouč osobního rozvoje, který je zaměřen na firemní politiku, komunikační problematiku, ale i pro ty, co mají zájem se rozvíjet.

Podle potřeb vytvářím online programy dostupné i pro ty, kteří bydlí na druhém konci republiky nebo v zahraničí, a nemůžou se se mnou setkat naživo.

Ukazuji lidem, že trénovat mozek a měnit způsoby myšlení lze v každém věku. Bořím zastaralé poučky o paměti, mozku a učení. Eliminuji limity stereotypního  myšlení,  komunikace a navazování mezilidských vztahů.

Mým cílem je vést druhé k transformaci a pochopení sebe sama, chci vytvářet nové možnosti cestou progresu, tak, aby lidé svůj život žili ve smyslu „žít“, ne „přežít“.