Operativní Kouč NLP

Certifikované vzdělání

Systematický výcvik KOUČ Neurolingvistického programování

Akreditovaný výcvik - praktický a vysoce zážitkový program osobního rozvoje

12. - 14. 6., 20. - 21. 6., 10. - 12. 7., 24. 7. - 26. 7. 2020

Pro bližší informace o výcviku mě můžete telefonicky kontaktovat od pondělí do neděle od 8:00-20:00 hod.

KURZY i REKVALIFIKACE přednášejí praktici z oboru. Zastávám názor, že jen ti, co vykonávají praxi, mohou vést kvalitní vzdělávání a tím i předávat cenné zkušenosti ZE SVÉ PRAXE, které v teoretických knihách nenajdete!

Proč se přihlásit

Pomáhat lidem je Vaše záliba či cítíte, že je to vaše životní poslání

Chcete změnit či zpestřit svůj život

Hledáte způsob, jak prohloubit svůj potenciál, zlepšit své kvality, schopnosti a dovednosti

Chcete rozvíjet sebe, své talenty a zároveň pomoci v osobním i profesním růstu druhým

Narážíte na své vnitřní bariéry, bloky, traumatické zážitky a bolestivé prožitky a nevíte, co s tím

Potřebujete pomoci a podpořit, ale nevíte jak

Chcete se naučit řešit konflikty lépe a s menší námahou pro sebe i druhé

Chcete se zbavit obtežujících myšlenek a být svobodný/á

Chtějte víc...

Změňte náhled na sebe i okolní svět, na svůj rozvoj a pomoc druhým i sobě

Žijte v pravdě a buďte autentičtí

Udělejte první zásadní krok do světa koučinku, mentoringu a osobních konzultací

Nalezněte vysvětlení pro složité situace v komunikaci, které se nám všem občas dějí

Staňte se nezávislými na názorech okolí, přestaňte si brát věci osobně a osvoboďte se

Mějte radost z maličkostí a naučte se pozitivně myslet

Poznejte lépe sami sebe, svůj styl přemýšlení a zjednodušte si tím život

Zlepšete své vztahy, především vztah sami k sobě

Proč to děláme

Naším posláním je pomáhat druhým s jejich osobním růstem

Práce s lidmi nás baví a naplňuje

Obě jsme prošly zásadními životními změnami jak v osobním, tak pracovním životě

Díky naší vlastní cestě dokážeme pomoci druhým v jejich životních situacích, s jejich bloky a traumaty

Máme osobní zkušenosti z korporace, soukromého sektoru i terapeutické práce s klienty

Dohromady máme osobní zkušenosti s prací s lidmi více jak 27 let

Dále se intenzivně vzděláváme v nových technikách a trendech

Učíme a používáme světově uznávané terapeutické techniky

Pro koho

Potřebujete udělat změnu ve svém životě

Jste na rozcestí a nevíte, kterou cestou se vydat

Zabýváte se osobním růstem a chcete získat maximum z oblasti sebekoučinku

Přejete si zlepšit a zkvalitnit svůj osobní život

Jste firemní manažer, leader, vedoucí pracovník, podnikatel a pracujete s týmy i jednotlivci

Jste kouč, agilní kouč,  Scrum master a potřebujete rozvinout schopnosti, dovednosti a talenty nejen své, ale i svých týmů

Jste personalista, pedagog, sociální pracovník, poradce či léčitel

Jste maminka na mateřské či rodičovské dovolené a  chcete si rozšířit své znalosti a oblast pracovního zaměření, případně otevřít vlastní poradenskou praxi

Jste "nováček" v oblasti koučinku a osobního růstu

Chcete získat jak pro sebe, tak pro své klienty maximum znalostí

Co pro sebe získáte

Dozvíte se, jak mozek využívá svůj potenciál

Naučíte se, jak chemické procesy mozku ovlivňující život

Vyzkoušíte si spolupráci  vědomé a podvědomé mysli

Dozvíte se, co je to paměť a jak s ní produktivně pracovat

Dozvíte se, jak rozpoznat, kdy se klient nachází ve stresu, jak rozpoznat a ošetřit jeho emoce

Naučíte se techniky k odhalení a odstranění nevhodných a limitujících návyků, které blokují úspěch a proces změny 

Vyzkoušíte si techniky na zvládání stresu, meditační a relaxační techniky

Dozvíte se vše o verbální i neverbální komunikaci, vyzkoušíte si, jak pracovat s neverbálními projevy tzv. „řečí těla“ a dozvíte se, na co si dát pozor při neverbální komunikaci

Naučíte se, co napoví oční klíče a jak v nich číst 

Vyzkoušíte si, jak navázat úspěšný a trvalý raport s klienty či kolegy

Chtějte víc...

Dozvíte se, jak pracovat s emocemi svými i druhých

Naučíte se mnoho o konfliktu, proč je důležitý a jaká je strategie při konfliktu

Budete umět rozpoznat manipulátory a naučíte se s nimi jednat

Naučíte se, jak vést konstruktivní komunikaci

Dozvíte se, kde a jak hledat svou vnitřní motivaci a tedy budete vědět, jak motivovat ostatní

Naučíte se rozeznat syndrom vyhoření, jak s ním pracovat, jaké jsou jeho fáze, následky, léčba a především, jak mu předcházet

Dozvíte se, jak efektivně facilitovat schůzky a úspěšně vyjednávat

Vyzkoušíte si objektivně hodnotit svůj výkon, ale i výkon druhých a naučíte se dávat, ale i přijímat zpětnou vazbu a dozvíte se, co je při ní důležité a co rozhodně nedělat, neříkat

Naučíte se vše o komfortní zóně, jak funguje proces změny a emoce v ní

Dozvíte se, co je kritické myšlení a jak je důležité jej mít v dnešní době

KAŽDÝ BĚH MÁ OMEZENÝ POČET MÍST, ABY BYLA ZACHOVÁNA KVALITA VÝCVIKU PŘED KVANTITOU STUDENTŮ

Ing. Adéla Karlovská

Jsem akreditovaným koučem, lektorkou dalšího vzdělávání dospělých a certifikovaným Scrum Masterem. Od roku 2005 jsem pracovala na vedoucích pozicích, kde jsem vedla týmy, projekty, nastavovala procesy. 

Vedu soukromou praxi, působím jako lektorka rekvalifikačního výcviku MŠMT a jako trenérka a školitelka měkkých dovedností. 

Mám osobní zkušenosti z oblasti terapeutické práce, z oblasti vedení a řízení lidských zdrojů a lektorké činnosti. 

"I maličkosti dokážou změnit celý život"

Mgr. Barbora Studená

Jsem akreditovaným koučem, lektorem dalšího vzdělávání dospělých a  terapeutem. Od roku 2008 jsem pracovala v pomáhajících profesích jako sociální pracovník. Následně jsem působila ve státním zařízení jako speciální a sociální pedagog.

Vedu soukromou terapeutickou praxi, a zároveň působím jako lektor rekvalifikačních výcviků MŠMT. 

Mám cenné zkušenosti z oblasti terapeutické práce i z oblasti vedení a řízení lidských zdrojů a lektorské činnosti.

"Cílem našeho života je stát se šťastným"

STRUČNÝ OBSAH KURZU

Kouč a koučovací styly

 • Kdo je to mentor, kouč, leader
 • Styly koučování
 • Specifika firemního koučování
 • Škálování

Nástroje koučinku

 • Technika GROW
 • Technika SMART/ER
 • Brainstorming během koučinku
 • Jak efektivně tvořit poznámky

Time management

 • Zloději času v týmu
 • Pravidla pro jednoduchý a efektivní Time management
 • EQ - Emoční Inteligence

Práce s charakterovým profilem

 • Zdroje energie člověka
 • Obranné mechanismy
 • Strukturální model psychiky

Jak rozvíjet svou mysl /Mindfulness

 • Mindfulness v rámci koncentrace
 • Neuroplasticita
 • Terapeutická strategie rozvoje mysli

Jak zvládnout odkládání / prokrastinace

 • Kritické myšlení
 • Osobního rozvoj v prokrastinaci
 • Akceschopnost v praxi

Prezentační dovednosti

 • Jak upoutat pozornost a zároveň zaujmout
 • Facilitátor
 • Zásady pro vedení periodického hodnotícího pohovoru

Efektivní komunikace

 • Strategické prvky – před zahájením komunikace
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Jak tělo promlouvá / Řeč těla

Raport

 • Jak navázat úspěšný raport
 • Komfortní zóna
 • Jak zjistit limity, které blokují spokojenost, úspěch

Neuro-lingvistické programování

 • Co je NLP
 • META-MODEL - MENTÁLNÍ MAPA
 • Hluboká a povrchová struktura myšlení
 • Meta-otázky NLP
 • Změna myšlení pomocí kotev

Smyslové kódy - modality vnímané člověkem

 • Vnímání reality smyslovými kanály
 • Přirozené kotvy myšlení v mozku
 • Oční klíče
 • Kontraproduktivní komunikace
 • Oční kontakt v dialogu

Neurochemické procesy lidského mozku

 • Lidský mozek a neuronová síť
 • Změna myšlení jako možnost volby
 • Limbický systém a chemické procesy ovlivňující způsob myšlení
 • Jak zvládat stres bez následků
 • Antistresové techniky (soubor technik z několika terapeutických odvětví)

Mozkové hemisféry a jak podpořit pamatování si

 • Krátkodobá a dlouhodobá paměť
 • Jak pracují mozkové hemisféry
 • Techniky na sladění pravé a levé hemisféry

Jak vybudovat a upevnit sebevědomí

 • Co znamená být sebevědomý?
 • Jak upevnit sebevědomí
 • Změna vzorců chování
 • Techniky na podporu sebevědomí

NÁPLŇ PROGRAMU

Výcvik zahrnuje:

 • kontinuální procvičování osvojovaných technik s kolegy z kurzu
 • koordinované samostudium
 • individuální koučink a mentoring lektorek
 • velmi rozsáhlý a detailní manuál
 • seznam doporučené literatury, videí, článků
 • e-knihy pro samostudium
 • odbornou a bezplatnou  konzultaci vlastních případů po dobu
  6 měsíců po ukončení výcviku
 • rekvalifikaci je možné uhradit úřadem práce podmínkou je středoškolské vzdělání s maturitou
 • program je ukončen osvědčením o rekvalifikaci MŠMT

Jaké vzdělání potřebuje Kouč NLP

 • Pro naplnění akreditováného programu je nutné středoškolské vzdělání s maturitou, pro naplnění vlastních potřeb toto podmínkou není
 • Není nutná znalost z oblasti psychologie ani z oblasti koučinku

MÍSTO KONÁNÍ

 • Sídlo: Ondříčkova 16, Praha 3
  (VP - vzdělávací a psychoterapeutické centrum) - 3 minuty chůze od tram zastávky či metra Jiřího z Poděbrad, 5 min chůze
  z Olšanského náměstí.
 • Lektoři: Mgr. Bc. Barbora Studená, Ing. Adéla Karlovská

CENA KURZU

31.500 Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Co říkají účastníci kurzu

OPERATIVNÍ KOUČ NLP
Výcvik byl interaktivně a invativně pojatý. Lektor mě naučil přemýšlet z jiného úhlu pohledu. Tento výcvik je skvělý pro osobní rozvoj. Co velmi oceňuji je otevřenost, sdílení, důvěra a empatie lektorek. Díky výcviku jsem si osvojila techniky, ktré mi umožnily pracovat s nejtemnějšími zákoutími mé mysli.
Jana S.5.1.2020
OPERATIVNÍ KOUČ NLP
Výcvik mi přinesl mnoho cenných zkušeností a poznatků. Lektory byly přátelské, nápomocné a nabité pozitivní energií. Výklad lektorek byl dostatečně poučný a srozumitelný. Předáváné informace jsou velmi obohacující a já osobně jsem byla velmi pozitivně překvapená z obsahu výcviku. Z výcviku jsem si odnesla veškeré odpovědi a informace, které jsem očekávala. Všem tento úžasný a jedinečný výcvik doporučuji.
Simona H.5.1.2020
OPERATIVNÍ KOUČ NLP
Velmi kladně hodnotím předchozí praxi a zkušenosti lektorek. Obě dvě to, co učí "žijí". Výcvik mi přinesl zkušenosti jak do profesního, tak do osobního. Oceňuji především podněty podívat se na na různé typy situací z jiné perspektivy. Mám chuť na sobě pracovat, změnit přístup k sobě a tím i okolí. Fungujete a já moc děkuji Děkuji moc za motivující a povzbuzující hodnocení :)
Lenka Č.5.1.2020
Díky výcviku mám větší odvahu. Odvahu dělat věci jinak, smýšlet jinak a především vybrat si jinou cestu než tu, která se mi dříve nabízela. Zároveň jsem nastartovala svou osobní změnu. Díky lektorkám, jejichž přístup byl nesmírně přátelský a zároveň profesionální, jsem se pro svůj život naučila spousty cenných dovedností. Získala povědomí o oblastech, které jsem dříve neměla odvahu sama prozkoumat. malesuada nulla vulputate id.
Eva D.
1. Profesi kouče vnímám jako své poslání. Mohu svým talentem pomáhat vidět druhým jinou realitu než tu, kterou sami vidí. Naplňuje mne práce s lidmi, pomáhat jim s jejich změnou, pozorovat jejich pokrok a zažívat s lidmi úspěch. 2. Díky výcviku jsem se naučila chybějící dovednosti pro to, abych mohla být kvalitním konzultantem osobního či kariérního růstu svých klientů. 3. Zároveň jsem prošla svou vlastní osobní změnou. Díky lektorkám, které jsou velmi zkušené a jejich přístup k celé skupině byl velice vstřícný, upřímný (někdy velice :-) upřímný) a otevřený.
Monika W.
Citlivost, se kterou lektorky vedly celý výcvik, byl velice příjemný. Skupina byla složena pouze z žen, které jsme měly stejný či podobný osud. Vedle výcviku jsme tedy měly možnost společně sdílet zážitky, prožitky a informace z našich životů. Mnohokrát jsem během výcviku měla aha moment, kdy mi došlo, proč se mi v životě dějí různé věci. S každým tématem (a nejen mým vlastním, ale i ostatních ve skupině) dokázaly lektorky kvalifikovaně pomoci a poradit. Během výcviku jsme obdržely teoretické informace, které jsme měly možnost si následně vyzkoušet prakticky ve skupině, což nesmírně oceňuji.
Lenka K.
0
Volných míst

Objednejte si kurz ještě dnes